Regulaminy - Stajnia Arvena - jazda konna lubelskie

Przejdź do treści
Regulamin Stajnia Arvena

1. Zapraszamy wszystkich  do uprawiania jazdy konnej - pamiętaj jednak o swoich predyspozycjach i  możliwościach zdrowotnych, jak również o ewentualnych ograniczeniach  Twoich dzieci. Decydując się na jazdę konną musisz być pewien, czy Ty  lub Twoje dziecko nie posiadacie przeciwwskazań zdrowotnych do  uprawiania tego sportu (w razie wątpliwości skonsultuj to ze swoim  lekarzem) i porozmawiaj z instruktorem Stajni Arvena.

2. WAŻNE! - Każdy jeździec podejmujący naukę jazdy konnej w Stajni Arvena zobowiązany jest do ubezpieczenia się od następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW).  Rodziców zobowiązuje się do ubezpieczenia swoich dzieci. Jednocześnie  rodzice biorą pełną odpowiedzialność za swoje dzieci przebywające na  terenie stadniny.

3. Kontakt ze zwierzętami, a zwłaszcza jazda  konna wymaga z Twojej strony dużej uważności i koncentracji. Jeśli  jesteś w nienajlepszej formie nie wsiadaj na konia. Pamiętaj, nigdy nie  wsiadaj na konia będąc pod wpływem alkoholu!

4.  W związku z tym, że na terenie stadniny przebywa wiele zwierząt - nie  biegaj, nie krzycz ani też nie wykonuj w stosunku do nich żadnych  gwałtownych ruchów.

5. Stajnia Arvena  jest domem dla wielu zwierząt - nigdy nie zachowuj się agresywnie w  stosunku do przebywających zwierząt (zwłaszcza koni), ani też nie używaj  w stosunku do nich przemocy.

6. Wszyscy nasi klienci chcą  spędzić miło i bezpiecznie czas na terenie stadniny, pamiętaj zatem o  zachowaniu czystości (zwłaszcza nie pozostawiaj po sobie śmieci, które  mogą przestraszyć lub zranić zwierzęta tj. szeleszczących woreczków lub  innych opakowań, rozbitego szkła, ostrych przedmiotów itp.). Nie wnoś  ognia oraz nie pal papierosów na terenie stajni.

7. Nie niszcz (zwłaszcza nie dekompletuj) sprzętu jeździeckiego znajdującego się na wyposażeniu Stajni Arvena.

8.  Nasze zwierzęta są przyjacielskie i łagodne - ale nigdy nie możemy  przewidzieć ich reakcji na nietypowe wydarzenia - Twoje dzieci powinny  przebywać na terenie Stajni Arvena wyłącznie pod opieką dorosłych: opiekunów lub pracowników stajni.

9. Możesz przywozić na teren Stajni Arvena  swoich czworonożnych przyjaciół, o ile nie stanowią zagrożenia dla  ludzi (pamiętaj zwłaszcza o dzieciach) oraz dla innych zwierząt.  Hałaśliwe zwierzęta zostaw raczej w domu, a niespokojne - trzymaj na  smyczy i w kagańcu. Jeśli chcesz przywieść do nas swojego czworonoga  skonsultuj to najpierw z nami telefonicznie.

10. Jeśli chcesz nakarmić jakiekolwiek zwierzę przebywające na terenie Stajni Arvena,  możesz to zrobić wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia pracownika lub  właściciela. Pamiętaj, że nasze zwierzęta nie lubią słodyczy. Możesz je  poczęstować suchym chlebem (nie może być spleśniały), jabłkami lub  marchewkami. Zawsze upewnij się u pracownika stajni czy pożywienie,  którym chcesz nakarmić nasze zwierzęta jest odpowiednie.

11. Każde zwierzę przebywające w Stajni Arvena  ma swój odrębny charakter i przyzwyczajenia. Przed zbliżeniem się do  jakiegokolwiek z nich poproś pracownika, lub instruktora o zgodę i  asystę. Pamiętaj o podstawowej zasadzie, aby nigdy nie podchodzić do  koni od tyłu.

12. Wszyscy pracownicy Stajni Arvena  dołożą wszelkich możliwych starań, aby Twój pobyt u nas był miły -  musisz jednak zawsze stosować się do ich poleceń i wskazówek, których  udzielają dla Twojego dobra i bezpieczeństwa, jak również dla dobra i  bezpieczeństwa zwierząt.

13. Nigdy nie wsiadaj na konia bez  odpowiedniego nakrycia chroniącego głowę - toczka lub kasku (toczki i  sztylpy wypożyczamy nieodpłatnie). Zadbaj również o odpowiedni strój do  jazdy konnej (nawet na lonży), który zapewni Ci komfortową jazdę bez niepotrzebnych obtarć - tj. długie spodnie zakrywające kostkę, najlepiej  bez wewnętrznych szwów oraz obuwie o twardej podeszwie. Będąc na koniu  nie odbieraj telefonu komórkowego, zdjemij biżuterię i nie żuj gumy. Młodzież do 16. roku życia obowiązkowo jeździ w kamizelce ochronnej.

14.  Nigdy nie wsiadaj na konia w ubraniu, które może go zranić. Pamiętaj,  że konie tak jak i ludzie mają różne temperamenty i przyzwyczajenia -  jeśli zamierzasz podczas jazdy konnej posłużyć się dodatkowymi pomocami  (np. palcatem) - zawsze zapytaj o zgodę instruktora.

15. Nie  obawiaj się pytać - jesteśmy po to, aby w miarę możliwości odpowiedzieć  na wszystkie Twoje pytania - pamiętaj jednak, że w szczególnych  sytuacjach pracownicy Stajni Arvena  mogą być zajęci interwencją wywołaną chorobą lub nietypowym zachowaniem  naszych zwierząt - w takim przypadku prosimy nie przeszkadzaj.

16. Jeśli pracownicy Stajni Arvena  zauważą, że przez nieodpowiedzialne zachowanie narażasz ludzi lub  zwierzęta na niebezpieczeństwo - mogą poprosić Cię o zejście z konia lub  nawet o opuszczenie terenu stadniny.

Wszystkie powyższe zasady służą zapewnieniu miłego i bezpiecznego wypoczynku w Stajni Arvena.
Wykupując  u nas jazdę dla siebie lub Twojego dziecka, akceptujesz tym samym  warunki regulaminu, jak również wyrażasz zgodę, aby Twoje dziecko  jeździło u nas konno.
Regulamin Obozów Jeździeckich

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Każdy uczestnik obozu jeździeckiego zobowiązuje się przestrzegać warunki niniejszego regulaminu, a zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją jego treści przez uczestnika i jego rodziców/opiekunów prawnych.

2. W obozie jeździeckim mogą uczestniczyć dzieci i młodzież w wieku 8-18 lat. Grupy uczestników turnusów mogą liczyć maksymalnie 12 osób.

3. Warunkiem rezerwacji miejsca w obozie jeździeckim, jest wpłacenie zaliczki oraz przesłanie na adres mailowy (lub dostarczenie osobiście) wypełnionej karty zgłoszenia uczestnictwa w obozie. Przed wpłatą zaliczki prosimy o kontakt, w celu potwierdzenia dostępności miejsca na danym turnusie. Kartę zgłoszeniową oraz adres mailowy można pobrać ze strony internetowej www.arvena.pl oraz w siedzibie stajni. Terminy wpłaty oraz wysokość zaliczki jest podawana na stronie internetowej www.arvena.pl, profilu facebookowym stajni oraz w siedzibie stajni.

4. Warunkiem uczestnictwa w obozie jest wpłata pełnej kwoty za uczestnictwo w turnusie. Brak wpłaty traktowany jest jako rezygnacja z obozu oraz utrata wpłaconej zaliczki. Terminy wpłaty oraz wysokość odpłatności za turnus jest podawana na stronie internetowej www.arvena.pl, profilu facebookowym stajni oraz w siedzibie stajni.

5. Rezygnacja z uczestnictwa w obozie oznacza utratę wpłaconej zaliczki/pełnej kwoty. Ewentualny zwrot zaliczki/pełnej kwoty zależy od tego, czy na miejsce osoby rezygnującej znajdzie się inna, chętna do udziału w obozie jeździeckim.

6. Każdy uczestnik obozu ma prawo do:
a) skorzystania z programu obozu,
b) wnoszenia swoich sugestii odnośnie programu obozu,
c) korzystania ze wszystkich urządzeń rekreacyjno-sportowych znajdujących się w ośrodku, ale wyłącznie za wiedzą i zgodą trenerów, opiekunów lub instruktorów,
d) uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry obozu lub ośrodka,
e) kontaktowania się rodzicami w wyznaczonych przez opiekunów porach,

7. Uczestnik obozu zobowiązany jest:
a) przestrzegać regulaminów obozu, wszystkich obiektów sportowych i ośrodka, w którym obóz się odbywa
b) stosować się do poleceń instruktorów, trenerów oraz wychowawców,
c) realizować program obozu,
d) punktualnie stawiać się na zajęciach i zbiórki,
e) dbać o czystość i porządek w pokojach, pomieszczeniach ośrodka,
f) z należytą starannością dbać o powierzony sprzęt,
g) przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa,
h) dbać o higienę osobistą i schludny wygląd,
i) podczas obozu odnosić się z szacunkiem do wszystkich osób,
j) niezwłocznie informować wychowawców lub trenerów o każdym wypadku, chorobie, złym samopoczuciu, niedyspozycji czy innej kontuzji oraz innych ograniczeniach uniemożliwiających udział w zajęciach,
k) każdorazowo informować wychowawców o swojej nieobecności w danym dniu obozu,
l) każdorazowo informować wychowawców o nawet chwilowym oddaleniu się z zajęć.

8. Jeśli opiekunowie zauważą niepokojące objawy, lub samo dziecko zgłosi złe samopoczucie, rodzice zostaną o tym fakcie powiadomieni oraz zobowiązani do przyjazdu po dziecko i udania się z nim do lekarza. Dalszy udział uczestnika w obozie jeździeckim będzie uzależniony od decyzji lekarza.

9. Na terenie stajni obowiązuje zakaz palenia tytoniu i używania otwartych źródeł ognia

10. Zabrania się jazdy konnej osobie pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego

11. Na terenie stajni należy zachować spokój, unikać krzyków i gwałtownych ruchów.

12. Zakazuje się samodzielnego dysponowania końmi bez uprzedniego uzgodnienia z instruktorem lub obsługą stajni.

13. Jazda konna odbywa się na wyznaczonych przez instruktora lub obsługę stajni terenie.

14. Podczas jazdy konnej obowiązkowe jest nakrycie głowy w postaci kasku.

15. Młodzież do ukończenia 16. roku życia jest zobowiązana jeździć konno w kamizelce ochronnej.

16. Zaleca się stosowanie obuwia jeździeckiego, ewentualnie innego, typu sportowego o gładkiej podeszwie oraz wygodnych, dopasowanych kurtek.

17. Zobowiązuje się uczestników obozu do należytego dbania o powierzony sprzęt będący własnością Ośrodka Jeździeckiego.

18. Uczestnik obozu zobowiązany jest do wykonywania zaleceń instruktora lub innych osób uprawnionych do pracy w stajni.

19. Koniom nie można podawać smakołyków i innych artykułów spożywczych, gdyż mogą one zaszkodzić zwierzęciu- chyba że wyrazi na to zgodę instruktor lub obsługa stajni.

20. Osoby przebywające na terenie Ośrodka mają obowiązek przestrzegania regulaminu Stajni Arvena, przepisów BHP w obchodzeniu się z końmi oraz przepisów przeciwpożarowych.

21. W kwestiach problematycznych i niezgodnych występujących pomiędzy uczestnikami obozu należy bezzwłocznie zwracać się do opiekunów, trenerów lub instruktorów.

22. Na obozie obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania i picia alkoholu, posiadania i palenia tytoniu oraz posiadania i zażywania jakichkolwiek środków odurzających.

23. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00.

24. W trakcie zajęć i ciszy nocnej obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych, oglądania telewizji, itd.

25. W trakcie ciszy nocnej obowiązuje zakaz przemieszczania się po ośrodku bez zgody wychowawcy, instruktora lub trenera.

26. Organizatorzy i opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za skradziony, zgubiony lub zniszczony bagaż wynikający z braku staranności uczestnika.

27. Organizatorzy i opiekunowie obozu nie ponoszą odpowiedzialności za cenne i wartościowe przedmioty i urządzenia oraz nie powierzone opiekunom pieniądze zabrane na obóz przez uczestnika.

28. Rodzice/ opiekunowie uczestnika obozu ponoszą materialną (finansową) odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dziecko w trakcie pobytu na obozie.

29. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu obozu Organizator zastrzega sobie prawo stosowania środków dyscyplinujących, takich jak:
a) upomnienie,
b) nagana lub rozmowa z powiadomieniem rodziców lub opiekunów,
c) nagana w obecności grupy,
d) wydalenie z obozu na koszt rodzica/opiekuna prawnego.

30. Stajnia Arvena posiada ubezpieczenie OC oraz NNW, jednak zaleca się wykupienie dodatkowego, imiennego ubezpieczenia z wyraźną adnotacją „jazda konna”.

§ 2
Postanowienia szczegółowe

1. Terminy turnusów obozów jeździeckich są ogłaszane na stronie internetowej stajni www.arvena.pl oraz na profilu facebookowym stajni.

2. Turnus w formule pełnej (z noclegiem) rozpoczyna się pierwszego dnia o godzinie 12:00, zaś kończy ostatniego dnia po obiedzie. Czas obiadu jest ustalany pierwszego dnia danego turnusu.

3. Zajęcia w formule niepełnej (półkolonie bez noclegu) rozpoczynają się o godzinie 9:00 (o tej godzinie uczestnik powinien stawić się w stajni) i kończą tego samego dnia o godzinie 17:00 (do tej godziny uczestnik powinien być odebrany przez rodziców/opiekunów ze stajni). W tym czasie dziecko będzie brało udział w tych samych zajęciach, co inni uczestnicy. Terminy turnusów w formule niepełnej są takie same jak w formule pełnej.

4. Organizator zapewnia 3 posiłki dziennie dla osób uczestniczących w obozach w formule pełnej oraz jeden w formule niepełnej (obiad).

5. Pierwszego i ostatniego dnia turnusu oraz w niedzielę, odbywa się jeden trening dziennie. W pozostałe dni – dwa treningi. Czas trwania treningów to 60 minut dla jazdy samodzielnej i 30 minut dla treningu dosiadowego na lonży. Istnieje możliwość połączenia czasów treningów jazdy samodzielnej w jeden, dłuższy trening (np. jazda w terenie). W takim przypadku, drugi trening tego dnia nie odbywa się. O tym, który trening będzie odpowiedni dla danego uczestnika (jazda samodzielna czy trening dosiadowy), decyduje trener/instruktor prowadzący zajęcia.

6. Umiejętności jeździeckie uczestnika zostaną sprawdzone przez instruktora/trenera prowadzącego zajęcia podczas pierwszego dnia turnusu. Jeśli zajdą okoliczności uniemożliwiające sprawdzenie umiejętności pierwszego dnia, czynność ta nastąpi w najbliższym możliwym terminie.

7. Odwiedziny uczestników przez rodziców/opiekunów podczas trwania turnusu są dozwolone, jednak niezalecane. O każdej chęci odwiedzin należy poinformować opiekuna. Ze względu na dobro innych uczestników, zabrania się odwiedzin przez osoby, które miały kontakt w ramach czasowych trwania turnusu, z osobami chorymi, lub wykazującymi objawy chorób zakaźny (np. przeziębienie, grypa, covid19, grypa jelitowa itp.).

Stajnia Arvena
2004-2023
Stajnia ARVENA
Klub Jeździecki "Arvena"
Agata Jastrzębska
Piotrkówek 55
tel. 603-704-585
agata-arvena@wp.pl
Dane do przelewów:
Agata Jastrzębska
RBS Bychawa o/Krzczonów
77 8685 0001 0017 2404 3000 0010
Wróć do spisu treści